Trang chủ Chưa phân loại Quyết định thành lập hội đồng

Quyết định thành lập hội đồng

1708
0

1. Quyết định thành lập Hội đồng kiểm định kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp

2. Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp – Lần 2 [Download tại đây]

3. Quyết định thay đồi Thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp – Lần 3 – [Download tại đây]

4. Quyết định thay đồi Thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp – Lần 4 – [Download tại đây]

5. Danh sách chi tiết Hội đồng kiểm định kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp [Download tại đây]