Trang chủ Giới thiệu Giấy phép hoạt động

Giấy phép hoạt động

1489
0

Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam là đơn vị đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp số 01/GCN-LĐTBXH ký ngày 03/12/2019 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

VTEC. JSC là doanh nghiệp đầu tiên được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điềukiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp