Trang chủ Kết quả các hoạt động khác

Kết quả các hoạt động khác

TT TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN
Năm 2020
1 Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 08/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 18/QĐ-KĐGDVN
2 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 13/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị KS 15/QĐ-KĐGDVN
3 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 22/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình CNTT 24/QĐ-KĐGDVN
4 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 26/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công nghiệp 59/QĐ-KĐGDVN
5 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 27/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 31/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình CNTT 29//QĐ-KĐGDVN
6 Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 49/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 57/QĐ-KĐGDVN
7 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 35/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công nghiệp 36/QĐ-KĐGDVN
8 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 39/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Chế tạo máy 43/QĐ-KĐGDVN
9 Trường Cao đẳng nghề TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 48/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại 56/QĐ-KĐGDVN
10 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 47/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Cơ điện tử 51/QĐ-KĐGDVN
11 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 46/QĐ-KĐGDVN
12 Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 53/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 66/QĐ-KĐGDVN
13 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy Lợi Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 55/QĐ-KĐGDVN
14 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 62/QĐ-KĐGDVN
15 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 64/QĐ-KĐGDVN
16 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương I Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 69/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 74/QĐ-KĐGDVN
17 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số I Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 71/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Hàn 76/QĐ-KĐGDVN
18 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 73/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công Nghiệp 80/QĐ-KĐGDVN
19 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 78/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 83/QĐ-KĐGDVN
20 Trường Cao đẳng Lào Cai Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 79/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công Nghiệp 84/QĐ-KĐGDVN
21 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 81/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công Nghiệp 85/QĐ-KĐGDVN
22 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 82/QĐ-KĐGDVN
23 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 86/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 91/QĐ-KĐGDVN
24 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW II Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 87/QĐ-KĐGDVN
25 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài gòn Đánh giá ngoài chương trình Thiết kế đồ họa 94/QĐ-KĐGDVN
26 Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 89/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình CNKT công trình xây dựng 95/QĐ-KĐGDVN
27 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 96/QĐ-KĐGDVN
28 Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 101/QĐ-KĐGDVN
29 Trường Cao đẳng Công thương miền Trung Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 105/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin 117/QĐ-KĐGDVN
30 Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 100/QĐ-KĐGDVN
31 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 99/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 107/QĐ-KĐGDVN
32 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 04/QĐ-KĐGDVN
33 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 06/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị khách sạn 11/QĐ-KĐGDVN
Năm 2021
1 Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quận 12 Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 33/QĐ-KĐGDVN
2 Trường Cao đẳng KT Việt – Đức
Hà Tĩnh
Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại 44/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính 46/QĐ-KĐGDVN
3 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 45/QĐ-KĐGDVN
4 Trường Cao đẳng Công Nghiệp Nam Định Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 51/QĐ-KĐGDVN
5 Trường Cao đẳng KTCN Nha Trang Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô 48/QĐ-KĐGDVN
6 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 53/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật ô tô 55/QĐ-KĐGDVN
7 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn Đánh giá ngoài chương trình Quản trị khách sạn 36/QĐ-KĐGDVN
8 Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 38/QĐ-KĐGDVN
9 Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 56/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 60/QĐ-KĐGDVN
10 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 57/QĐ-KĐGDVN
11 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 58/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 61/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô 62/QĐ-KĐGDVN
12 Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 63/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình KT Chế biến món ăn 67/QĐ-KĐGDVN
13 Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô 64/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 68/QĐ-KĐGDVN
14 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 65/QĐ-KĐGDVN
15 Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 66/QĐ-KĐGDVN
16 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 71/QĐ-KĐGDVN
17 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 72/QĐ-KĐGDVN
18 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt Đánh giá ngoài chương trình KT Chế biến món ăn 50/QĐ-KĐGDVN
19 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 81/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin 80/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại 84/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 89/QĐ-KĐGDVN
20 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM Đánh giá ngoài chương trình CN Ô tô 82/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công nghiệp 83/QĐ-KĐGDVN
21 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 92/QĐ-KĐGDVN
Được công nhận trong năm 2022
1 Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 01/QĐ-KĐGDVN
2 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính 30/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 31/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại 32/QĐ-KĐGDVN
3 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW I Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 34/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Vận hành máy thi công nền 39/QĐ-KĐGDVN
4 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 35/QĐ-KĐGDVN
5 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 42/QĐ-KĐGDVN
6 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 43/QĐ-KĐGDVN
7 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 44/QĐ-KĐGDVN
8 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 47/QĐ-KĐGDVN
9 Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 48/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 49/QĐ-KĐGDVN
10 Trường Trung cấp nghề Quang Trung Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính 50/QĐ-KĐGDVN
11 Trường Cao đẳng nghề An Giang Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 52/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Cơ Điện Tử 54/QĐ-KĐGDVN
12 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 55/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thực phẩm 58/QĐ-KĐGDVN
13 Trường Cao đẳng Cơ giới & Thủy lợi Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 59/QĐ-KĐGDVN
14 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 62/QĐ-KĐGDVN
15 Trường Cao đẳng Sơn La Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 64/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin 68/QĐ-KĐGDVN
16 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận Đánh giá ngoài chương trình Cơ điện tử 69/QĐ-KĐGDVN
17 Trường Cao đẳng Dầu khí Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 70/QĐ-KĐGDVN
18 Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 78/QĐ-KĐGDVN
19 Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 79/QĐ-KĐGDVN
20 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 80/QĐ-KĐGDVN
21 Trường Trung cấp nghề Củ Chi Đánh giá ngoài chương trình Điện công ngfhiệp 82/QĐ-KĐGDVN
22 Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 85/QĐ-KĐGDVN
23 Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 86/QĐ-KĐGDVN
24 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật cơ khí 87/QD-KĐGDVN
25 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại 88/QĐ-KĐGDVN
26 Trường Cao đẳng nghề TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 90/QĐ-KĐGDVN
27 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Hướng dẫn du lịch 91/QĐ-KĐGDVN
28 Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Đánh giá ngoài chương trình Cơ khí chế tạo 92/QĐ-KĐGDVN
29 Cao đẳng nghề Sóc Trăng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 93/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 100/QĐ-KĐGDVN
30 Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 96/QĐ-KĐGDVN
31 Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 97/QĐ-KĐGDVN
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 98/QĐ-KĐGDVN
32 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 101/QĐ-KĐGDVN
33 Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 102/QĐ-KĐGDVN