Trang chủ Chưa phân loại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định

1053
0
TT TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC GIẤY CHỨNG NHẬN
Được công nhận trong năm 2020
1 Trường Cao đẳng
Cơ khí nông nghiệp
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp Xem tại đây
2 Trường Cao đẳng
Du lịch Đà Nẵng
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị khách sạn Xem tại đây
3 Trường Cao đẳng
Công nghệ Thủ Đức
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình CNTT Xem tại đây
4 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công nghiệp Xem tại đây
5 Trường Cao đẳng
Kỹ thuật Cao Thắng
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình CNTT Xem tại đây
6 Trường Cao đẳng nghề
Kiên Giang
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô Xem tại đây
7 Trường Cao đẳng
Kỹ thuật Công nghiệp
Việt Nam – Hàn Quốc
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công nghiệp Xem tại đây
8 Trường Cao đẳng
Lý Tự Trọng TP.HCM
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Chế tạo máy Xem tại đây
9 Trường Cao đẳng nghề TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại Xem tại đây
10 Trường Cao đẳng nghề
Đà Nẵng
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cơ điện tử Xem tại đây
11 Trường Cao đẳng
Kỹ thuật Công nghệ
Nha Trang
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
12 Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Không đạt
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô Xem tại đây
13 Trường Cao đẳng
Cơ giới và Thủy Lợi
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
14 Trường Cao đẳng nghề
Đà Lạt
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
15 Trường Cao đẳng
Kinh tế – Kỹ thuật TP.HCM
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
16 Trường Cao đẳng
Giao thông Vận tải
Trung Ương I
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô Xem tại đây
17 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số I Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Hàn Xem tại đây
18 Trường Cao đẳng
Kỹ thuật Việt – Đức
Hà Tĩnh
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công Nghiệp Xem tại đây
19 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp Xem tại đây
20 Trường Cao đẳng
Lào Cai
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công Nghiệp Xem tại đây
21 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn
Bắc Giang
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công Nghiệp Xem tại đây
22 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
23 Trường Cao đẳng
Kỹ thuật Công nghệ
Bà Rịa Vũng Tàu
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
24 Trường Cao đẳng
Giao thông Vận tải TW II
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
25 Trường Cao đẳng
Bách khoa Nam Sài gòn
Đánh giá ngoài chương trình Thiết kế đồ họa Xem tại đây
26 Trường Cao đẳng
Xây dựng TP.HCM
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình CNKT công trình xây dựng Xem tại đây
27 Trường Cao đẳng
Giao thông Vận tải
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
28 Trường Cao đẳng
Kinh tế đối ngoại
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
29 Trường Cao đẳng
Công thương miền Trung
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin Xem tại đây
30 Trường Trung cấp
Kinh tế – Kỹ thuật
Nguyễn Hữu Cảnh
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
31 Trường Cao đẳng
Công nghiệp Hải Phòng
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
32 Trường Cao đẳng
Kinh tế – Kỹ thuật
Thủ Đức
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
33 Trường Cao đẳng
Du lịch Vũng Tàu
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chưchương trình Quản trị khách sạn Xem tại đây
Được công nhận trong năm 2021
1 Trường Trung cấp
Kinh tế – Kỹ thuật
Quận 12
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
2 Trường Cao đẳng KT Việt – Đức Hà Tĩnh Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính Xem tại đây
3 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
4 Trường Cao đẳng Công Nghiệp Nam Định Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình May thời trang Xem tại đây
5 Trường Cao đẳng KTCN Nha Trang Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô Xem tại đây
6 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật ô tô Xem tại đây
7 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn Đánh giá ngoài chương trình Quản trị khách sạn Xem tại đây
8 Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
9 Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
10 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
11 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô Xem tại đây
12 Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình KT Chế biến món ăn Xem tại đây
13 Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
14 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
15 Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
16 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
17 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
18 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt Đánh giá ngoài chương trình KT Chế biến món ăn Xem tại đây
19 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô Xem tại đây
20 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM Đánh giá ngoài chương trình CN Ô tô Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
21 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Được công nhận trong năm 2022
1 Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
2 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại Xem tại đây
3 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW I Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Vận hành máy thi công nền Xem tại đây
4 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Xem tại đây
5 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
6 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
7 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
8 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
9 Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô Xem tại đây
10 Trường Trung cấp nghề Quang Trung Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính Xem tại đây
11 Trường Cao đẳng nghề An Giang Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cơ Điện Tử Xem tại đây
12 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thực phẩm Xem tại đây
13 Trường Cao đẳng Cơ giới & Thủy lợi Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
14 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
15 Trường Cao đẳng Sơn La Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin Xem tại đây
16 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận Đánh giá ngoài chương trình Cơ điện tử Xem tại đây
17 Trường Cao đẳng Dầu khí Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
18 Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
19 Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
20 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
21 Trung cấp nghề Củ Chi Đánh giá ngoài chương trình Điện công ngfhiệp Xem tại đây
22 Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
23 Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Xem tại đây
24 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật cơ khí Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử Xem tại đây
25 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại Xem tại đây
26 Trường Cao đẳng nghề TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Ứng dụng phần mềm Xem tại đây
27 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Hướng dẫn du lịch Xem tại đây
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
28 Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Đánh giá ngoài chương trình Cơ khí chế tạo Xem tại đây
29 Cao đẳng nghề Sóc Trăng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp Xem tại đây
30 Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
31 Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
32 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Dược Xem tại đây
33 Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
34 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô Xem tại đây
35 Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Quản trị kinh doanh Xem tại đây
36 Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
Được công nhận trong năm 2023
1 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Đánh giá ngoài chương trình Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Xem tại đây
2 Trường Cao đẳng Tiền Giang Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
3 Trường Cao đẳng Thương Mại và Du Lịch Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
4 Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính Xem tại đây
5 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại Xem tại đây
6 Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Bảo trì và sửa chữa ô tô Xem tại đây
7 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Logistic Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Kế toán Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Tài chính – Ngân hàng Xem tại đây
8 Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK Xem tại đây
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
9 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
10 Trường Cao đẳng Cơ giới Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
11 Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại Đánh giá ngoài chương trình Kế toán doanh nghiệp Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Tài chính doanh nghiệp Xem tại đây
12 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
13 Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ Xem tại đây
14 Trường Cao đẳng nghề TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
15 Trường Cao đẳng xây dựng TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình CNKT vật liệu xây dựng Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cấp, thoát nước Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình CNKT kiến trúc Xem tại đây
16 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội Đánh giá ngoài chương trình Cơ điện tử Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp Xem tại đây
17 Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
18 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
19 Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
20

Trường Cao đẳng Lào Cai

Đánh giá ngoài chương trình Hàn Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Xem tại đây
21 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM Đánh giá ngoài chương trình Cơ điện tử Xem tại đây
22 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương Đánh giá ngoài chương trình Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí Xem tại đây
23 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
24 Trường Cao đẳng nghề An Giang Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô Xem tại đây

TT TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC GIẤY CHỨNG NHẬN
Được công nhận trong năm 2024
1 Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá ngoài chương trình Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Xem tại đây
2 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN Xem tại đây
3 Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định Đánh giá ngoài cơ sở GDNN  
4 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí  
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin  
5 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính  
6 Trường Cao đẳng Sơn La Đánh giá ngoài chương trình Trồng trọt và bảo vệ thực vật  
Đánh giá ngoài chương trình Hướng dẫn du lịch  
Đánh giá ngoài chương trình Lâm sinh  
Đánh giá ngoài chương trình Chăn nuôi – Thú y  
7 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin  
8 Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN  
9 Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Đánh giá ngoài chương trình Quản trị khách sạn