Trang chủ Liên hệ

Liên hệ

Công ty cổ phẩn Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam

Trụ sở văn phòng làm việc:
Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.Hồ Chi Minh.
Điện thoại văn phòng: 028.6270.5816 (Cô Ngọc)
Liên hệ chuyên môn: 0982911198 (TS. Nguyễn Mạnh Cường)
Email: kiemdinhgiaoduc.vtec@gmail.com
Website: kiemdinhgiaoduc.edu.vn